חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נימוסים והליכות בספרות העברית
  The Etiquette Discourse in Hebrew Literature                                                         
0680-3226-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200278גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר צבן יחיל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבקש לעקוב אחר התגבשותו של שיח הנימוסים וההליכות בספרות העברית החדשה ועל הזיקות בינו לבין המחשבה הפואטית. בין הנושאים שידונו בשיעורים: בין היגיינה לשירה, דמות הגנדרן בספרות העברית, החוצפה הצברית, ביקורת המליצה, קללות ושפה גסה.
Course description
In this course, we will explore the etiquette discourse in Hebrew Literature. Attuned to the economic rhetoric and language through which intra-Israeli discourse engaged issues of productivity, sexuality and appropriate behavior in an age of ever-changing fashions and customs.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת