חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  גבולות וחצייתם: הסיפורת היהודית של ראשית העת החדשה
  Crossing Borders: Early Modern Jewish Narrative                                                      
0680-3225-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400280גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רוטמן דוד יחזק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התקופה המכונה ''ראשית העת החדשה'' היא זו שבין אמצע המאה החמש עשרה לאמצע המאה השמונה עשרה. מדובר בתקופה שמבחינה היסטורית כללה סדרה של מהפכות בכל תחום אפשרי – תגליות מדעיות וגיאוגראפיות, שינויי משטר, נדודי אוכלוסיות, המצאת הדפוס ו''התפוצצות הידע'' וכו'. שינויי הזמנים מצאו את דרכם ליצירה ספרותית עברית מרתקת ומפתיעה, שונה לחלוטין מן המוכר לפניה ומבשרת את שיגיע לאחריה. הקורס יוקדש להיכרות עם יצירות מרכזיות של התקופה תוך העלאת שאלות בדבר הקשר בין תהליכים חברתיים, היסטוריים וטכנולוגיים וסוגיות פואטיות כגון: מעמד המחבר והיצירה הבדיונית, היצירה בשפות יהודיות שאינן עברית ועוד
Course description
The age known as "Early Modern Era" (1550's to 1850's) was one of revolutionary changes almost in any area: scientific and geographic discoveries, political and social changes, populations' displacements, the invention of print which was followed by the "knowledge explosion" etc. These changes found their ways into the contemporary Hebrew literature in which this course will focus on. Among other, we'll dill with questions about the links between social, historical and technological processes and poetic issues.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת