חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אימה גדולה וירח: קריאה ביצירת מופת
  Great Horror & a Moon: Reading a Mastrpiece                                                          
0680-3224-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600362אגילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר בורשטיין דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 
קריאה קרובה ורב ממדית בספר השירה המופתי של אורי צבי גרינברג (1924), על רקע ההקשר המודרניסטי בשירת אירופה ובאמנותה הפלסטית (קוביזם, אקספרסיוניזם, פוטוריזם – בציור; קולנוע אקספרסיוניסטי בגרמניה), עם עיון מקביל בשירת יידיש בת-הזמן וביחסיה של שירת אצ"ג עם זו של ביאליק; קריאה בכתבי העת ובפובליציסטיקה של אצ"ג בשנות העשרים (בייחוד "כלפי תשעים ותשעה").
Course description

An multidiciplenary reading in Uri Zvi Greenberg's poetic masterpiece "Great Horror and a Moon" (1924), with referrence to 1920s modernism in poetry, visual arts and expressionistc cinema.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת