חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  האזור האפור בספרות השואה
  The "grey Zone": the Dilemma of Collaboration in Literary Re                                         
0680-3222-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600279גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ מילנר איריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סרטו של קלוד לנצמן אחרון הלא צדיקים משנת 2013 החזיר למודעות סוגיה טורדת מנוחה שייצוגי השואה בספרות,  בקולנוע ובדרמה נדרשים לה מאז ומתמיד במעין "כפיית חזרה". זוהי סוגיית שיתוף הפעולה לכאורה של הקורבנות עם מרצחיהם, שיתוף פעולה אשר התבטא בין השאר בנכונותם לקבל על עצמם תפקידי הנהגה ושיטור החיים היהודיים בגטו (דוגמת בנימין מרמלשטיין, אחרון ראשי מועצת היהודים של גטו טריזנשטט, שבו עוסק סרטו של לנצמן) ואף להשתתף בתהליך ההרג במחנות ההשמדה (במסגרת הזונדרקומנדו), וכן ביחסי העוינות והעדר הסולידריות שעל פי חלק מהעדויות התפתחו לעתים בין הקורבנות לבין עצמן. הקורס ידון ביצירות ספרות ומחזאות ששאלה זו עומדת במרכזן, ובהן יצירותיהם של פרימו לוי, יחיאל דינור (קצטניק), תדיאוש בורובסקי, בן ציון תומר, יהושע סובול, אידה פינק, שרלוט דלבו ואנדרה שוורץ בארט. הדיון יתבסס על עיוניהם התיאורטיים של הוגים כגון ז'אן אמרי, חנה ארדנט, ג'ורג'יו אגמבן וולפגאנג סופסקי, ויבחן את עמדותיהם של הטקסטים הנידונים בהקשרים חברתיים, פסיכולוגיים ופוליטיים שונים. 
Course description
Claude Lanzmann's 2013 film The Last of the Unjust deals with an agitating issue to which Holocaust representations in literature, film and theatre return time and again, in a post-traumatic compulsion to repeat: the issue of alleged cooperation of Holocaust victims with their perpetrators, manifested in their "readiness" to assume leadership roles the Ghettos and to participate in the Sonderkommandos in the concentration camps, as well as in phenomena of lack of solidarity and sometimes even hostile relations among the camp's inmates. The course will discuss literary works that center around this polemic issue, on the basis of theoretical writings of scholars such as Jean Amery, Hannah Arendt, Giorgio Agamben, Wolfgang Sofsky and others, and will examine their positions in various social, political and psychological contexts. Among the authors whose works will be discussed are Primo Levi, Yehiel Dinur, Tadeusz Borowski, Ben Zion Tomer, Yehoshua Sobol, Ida Fink, Charlotte Delbo and André Schwarz-Bart

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת