חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המשורר, המאהב, השטן: מבואות לספרות גרמנית
  The Poet, the Lover, the Devil: Introduction to German Liter                                         
0680-3151-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200262גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ שחר גלילי
סמ'  א'1000-1200362אגילמן - מדעי הרוחשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
השיעור דן בדמויות יסוד בעולמה של הספרות הגרמנית סביב 1800: המשורר (האמן), השוטה (השטן) ודמות החייל (והמאהב). היצירה המרכזית שנהפוך בה היא המחזה "פאוסט" של גתה. לצדה נקרא סיפורים מאת קלייסט, א.ת.א הופמן, האחים גרים, נובליס וביכנר וגם מסות של קאנט, שילר ושלגל. על דרך זו יהווה שיעור זה כמבואה (אחרת) לקלסיציזם והרומנטיקה הגרמנית.
Course description
The Poet, the Lover, the Devil: Introductions to German Literature
The course discusses foundational figures in the world of German literature around 1800: the poet (the artist), the clown and the wanderer, the soldier and the lover. The major work to be read in this framework is Goethe's Faust. Other works of concern are stories by Kleist, E.T.A Hoffmann, the Grimms, Novalis and Buechner, but also essays by Kant, Schiller and Friedrich Schlegel.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת