חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ספרות יידיש מודרנית:שייכות, גלות, בית
  Modern Yiddish Literature and the 'being in Nature' Experien                                         
0680-3149-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200307גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר דרוקר בר עם גליה
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת