חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  החוויה הנארטיבית
  The Narrative Experience                                                                             
0680-3129-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600307גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר צדקה רונן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
החוויה הנאראטיבית המתפתחת אצל הקורא בעת הקריאה נובעת מפעולתם המשותפת של מנגנונים תפיסתיים, מחשבתיים ורגשיים. הקורס יעסוק באופן שבו מתפתחת חוויה זו, באמצעות חשיפתם של המנגנונים הגלוייים והסמויים המעורבים ביצירתה. נעסוק באופנים השונים שבהם המבנה הנראטיבי מייצר משמעות, משפיע על הזיכרון, בונה חלל וזמן, וגורם להשתתפות פעילה, רגשית וקוגניטיבית, של הקורא בעלילה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה הספרותית והקולנועית.
Course description
The narrative experience the reader undergoes while reading a story results from the combined activity of perceptual, cognitive and emotional processes. The course will examine how such an experience develops by unraveling the overt and covert mechanisms involved in its creation. We shell discuss the various ways by which narrative structure forms meaning, affects memory, shapes space and time, and brings about the active participation of the reader in the plot, both emotionally and cognitively. The course will be accompanied by selected demonstrations from literary and film narratives.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת