חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרימו לוי: מונוגרפיה
  Primo Levi: a Monograph                                                                              
0680-3093-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600278גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שיפמן סמדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 
הקורס יעסוק בקריאה לעומק של הרומנים של פרימו לוי, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהם. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לראיית טביעת האצבע הייחודית של היוצר, העדפותיו במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.
Course description
The course will consist of reading and interpreting Primo Levi's work, while putting an emphasis on the interrelations between the different novels. Reading the novels will aim not merely at an interpretation, but rather at a description of the writer's unique finger-prints: his preferences in the various choices a writer makes, and the possible connections between these different preferences.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת