חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סופרים ערבים שכותבים בעברית
  Arab Writers in Hebrew                                                                               
0680-3080-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200205רוזנברג- מדעי היהדותשיעור פרופ אופנהיימר יוחאי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
החל משנות השישים הופיעו מספר סופרים ששפת אמם ערבית ושפת יצירתם עברית: עטעללה מנצור, אנטון שמאס, נעים עריידי, סייד קשוע ואיימן סיכסק. מה מקומם בספרות הישראלית וכיצד הם מתייחסים לנרטיבים הגמוניים של ייצוג העימות הלאומי? האם ההיסטוריה הפלסטינית מוצגת אצלם באור חדש שמאתגר את ההגמוניה הספרותית? האם יש מקום בלתי פוליטי, אנושי, פרטי, בכתיבתם של סופרים ערבים אשר מיועדת לקהל יהודי? מה מאפיין את העברית של ספרות זו? מה ההבדל בינם לבין סופרים ישראלים-פלסטינים שכותבים בערבית כמו רסאן כנפאני, אמיל חביבי או עלאא חליחל? האם ניתן לתאר את יצירתם במונחים של "ספרות מינורית"?
Course description
Arab Writers in Hebrew
The course will focus on Arab writers in Israel who write in Hebrew. What are their ideological positions regarding the national conflict? How does it influence their poetical identities? Are they influenced by Israeli literature or by the Arab literary world? Is it a "minor literature"?

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת