חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  משוררים על חוף הסליחה: שירי וידוי ומחילה מן המקרא עד יהודה
  Co                                                                                                   
0680-2099-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800362גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר זינדר אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק ברטוריקה ובפואטיקה של בקשות מחילה עבריות, ובשירים הרבים שנכתבו במיוחד למעמדי הסליחות שנהוגים עד ימינו. נעקוב אחרי ייצוגי החטא וחיפוש הדרך, ובעיקר נתמקד בטקטיקות הפואטיות והרטוריות ששימשו משוררים כדי לנסות להכיר בקטנותם ובאותה עת להזיז את האל מעמדתו הקשוחה והצודקת לעבר מחילה. הקריאה בשירים תלווה בעיון משותף בכמה היבטים תיאורטיים מרכזיים של שיח הסליחה, כגון המימד הביצועי של השפה, היחסים בין ספרות וריטואל, ומקומו של הוידוי בעיצוב הדובר הספרותי.
Course description
Confessional and Penitential Poetry – From the Hebrew Bible to Yehuda Ha-Levi
The course will focus on poems of confession and poems requiring penitence ranging from biblical times to the 12th century Golden Age of medieval Hebrew poetry. We will follow different aspects of the representation of sin and repentance, as well as rhetorical and poetic strategies of speaking to God meant to address man's weakness and at the same time request penitence. We will also read some key theoretical works regarding the relations of literature and ritual, confessional poetry, and poetry as performance.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת