חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שירי פרישות ושירי יין באל-אנדלוס
  Wine Potery and Ascetic Poetry in Medieval Al-Andalus                                                
0680-2098-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200279גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר זינדר אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בשני סוגים יסודיים בשירת החול העברית בספרד בימי הביניים: שירי פרישות ושירי יין. במהלך הקורס נקרא שירים מאת דונש בן לברט, שמואל הנגיד, שלמה אבן גבירול ויהודה הלוי. כל המשוררים הללו כתבו שירי פרישות ויין ובאותה עת גם הסתייגו מכתיבה כזו באופנים שונים והציעו לה חלופות פואטיות ואידיאולוגיות. במהלך הקריאה בשיריהם ננסה לעמוד על עמדה אמביוולנטית זו ועל משמעויותיה הספרותיות. הדיון ילווה בהכרות בסיסית עם כלי הפרשנות הספרותית של מיכאל בחטין, שעסק בין השאר במצבים דומים של ריבוי לשונות וריבוי תודעות בתרבות ובספרות.
Course description
Wine Poetry and Ascetic Poetry in Medieval Al-Andalus
The course focuses on two of the main poetic genres in Hebrew medieval poetry: poems discussing the drinking of wine and the enjoyment of life, and poems which warn men from the world and encourage them to take on an ascetic worldview. We will read poems by poets Dunash Ben Labrat, Shlomo Ibn Gabirol, and others, in order to get acquainted with the conventions of these genres and also in order to view the ambivalence which these genres were met by the poets who wrote them. We will accompany the reading of poetry by the theoretical insights of Mikhail Bakhtin, especially his discussion of multiple voices and dialogism in literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת