חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תרגיל מיומנויות כתיבה וקריאה
  Expository Writing                                                                                   
0680-1444-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400317גילמן - מדעי הרוחתרגיל ד"ר אריאל ננה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 
בסדנה זו נכיר ונשכלל את מיומנויות הכתיבה האקדמית הרלוונטיות למחקר במדעי הרוח ובפרט למחקר הספרות. באמצעות תרגול בהנחייה צמודה, נפתח ונעשיר את ארגז הכלים של הכתיבה והקריאה. נעבוד על קריאה ביקורתית של טקסטים עיוניים )זיהוי הנחות יסוד, מבנה וסגנון כתיבה), ונעבור בין תחנות ושלבים המרכיבים את תהליך הכתיבה (מיזוג בין מקורות, פיתוח טענה מרכזית ומהלך טיעון, יישום כללי ציטוט והפניה ועוד). הסדנה תתבסס על קריאה וכתיבת תרגילים קצרים שיובילו לפיתוח מהלך טיעון עצמאי בעבודה מסכמת.
Course description
Exercise in Reading and Writing Skills

During this workshop we will acquire writing skills relevant to research in the Humanities and specifically in the field of literature. Through guided practice, we will develop and enrich the toolbox of writing and reading. We will focus on critical reading of theoretical texts (identifying assumptions, structure and writing style), and go through the different stages of the writing process (merging sources, developing arguments, implementing forms of citation and references etc.). The workshop will be based on short reading and writing exercises that will lead to a final paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת