חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לתורת הספרות
  Introduction to the Theory of Literature                                                             
0680-1112-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ גלוזמן מיכאל
סמ'  א'1600-1800282גילמן - מדעי הרוחשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יציע סקירה היסטורית ותמטית של התיאוריה במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת. נלמד רבים מן הזרמים שהשפיעו על מחשבת הספרות והתרבות כגון פורמליזם, פסיכואנליזה, מרקסיזם, סטרוקטורליזם, פמיניזם, תיאוריה קווירית,  ושיח טראומה.  נתוודע להוגים והוגות מרכזיים ולאופנים השונים והמשתנים שבהם הם הבינו את המעשה הספרותי.

 

 

Course description
 
This course will introduce the main trends and movements in literary theory of the 20th century. Historical in it approach, the course will sketch out the evolution of literary theory from its beginning in Russian formalism, new criticism and structuralism to subsequent post-structuralist theories such as deconstruction, post-colonialism and queer theory

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת