חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יהודים וערים: מה בין היסטוריה עירונית לבין היסטוריה קהילתית
  Jews and Cities: Between Urban History and Communal History                                          
0677-4097-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1600-2000320גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר אורי סקוט
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יבחן את הדרכים השונות שבהן אנו חוקרים, כותבים ומדברים על הקשר בין יהודים ובין ערים במהלך מאתיים השנה האחרונות.  האם היהודים הם באמת עם עירוני מטבעם? אם כן, מה זה אומר לגבי החוויה שלהם בערים שונות ועל איך שאנו מדמיינים וכותבים על הקשר בין יהודים וערים?  בנוסף לספרות תיאורטית של הוגים שונים כמו זימל, בנימין ודה סרטו, נבחן את החוויה העירונית מהיבטים דיסיפלינריים שונים  - היסטוריים, ספרותיים, ויזואליים וגיאוגרפים – מסט. פטרבורג עד לונדון, מסלוניקי עד תל אביב-יפו, ומבואנוס איירס עד ניו-יורק. 
Course description
Jews and Cities: Between Urban History and Communal History
This seminar will focus on the different ways that we research, write and speak about the long-standing connection between Jews and cities.  Are Jews really an inherently urban people? If so, how does this strange state of existence impact the way that they experienced different cities and how we imagine and write about the connection between Jews and cities.  In addition to theoretical literature on the city including works by Simmel, Benjamin and De Certeau, we will also employ a wide variety of intellectual tools - historical, literary, visual, geographic - to re-examine the experiences of Jews in cities as varied as St. Petersburg and London, Salonika and Tel Aviv-Jaffo, and Buenos Aires and New York.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת