חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מלחמת בן כוסבה - מרד ושברו
  The Ben-Kosba War- a Revolt and Its Calamity                                                         
0677-4096-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1600-2000202קארטרסמינר ד"ר שחר יובל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מלחמת בן כוסבה היתה המלחמה הלאומית האחרונה של יהודי ארץ ישראל כנגד השלטון הרומי. המלחמה פרצה בהסכמה לאומית שלא היתה דוגמתה. לכן, גם תוצאות הכנעתה היו המכה החמורה ביותר שחוו יהודי הארץ בעת העתיקה. בניגוד משווע לחשיבותה ההיסטורית דלים מאד הם המקורות המתעדים אותה. במהלך הסמינר ננסה להתחקות אחר הסיבות למלחמה, הכנות היהודים לקראתה, שלבי ההצלחה, התגובה והמהלכים הרומיים ותוצאותיה המיידיות כמו גם אלה ארוכות הטווח.
Course description
The Ben-Kosba war- a revolt and its calamity
Ben-Kosba War was the last national anti-Roman revolt of the Jews of Eretz-Israel. It was prepared and broke out under a unique Jewish consensus. That is why also its consequences were the most severe for the Jews in Eretz-Israel in antiquity. In a sharp contrast to its historical importance/value the sources about this war are very few and poor. During the seminar we shall try to trace the reasons for the war, the Jewish preparations, the first success, the Roman reaction and tactics, and both immediate and long-term consequences. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת