חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  "אהוב את הרובה, שנא את המלחמה"
  "love the Gun, Hate the War"                                                                         
0677-4092-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1800203קארטרסמינר פרופ גולני מרדכי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
עיקר הדיון יתרכז בשניות, אם הייתה בין, האתוס הדפנסיבי היהודי/ישראלי לבין הפעלת הכוח בתקופת היישוב ומדינת ישראל עד שנות השבעים, הלכה למעשה. האם מלכתחילה היה ארגון 'ההגנה' נאמן לשמו? האם עברה המורשת הזו אל ישראל פוסט 1948 שעה שזו גברה צבאית על הערבים שוב ושוב בשדה הקרב? נעקוב אחרי הדינאמיקה הזו דרך טקסטים, אודיו ווידאו ודרך עבודותיהם של המשתתפים בסמינר.
Course description
"Love the gun, hate the war" - The debate over the use of force in the Yisuv and Israel
The discussion will focus on in duality, if it was, between the Jewish/Israeli defensive ethos and force of the Yishuv and the State of Israel did operated in fact until the seventies. Did the "Hagana" (defensive) was just a name of the Yishuv military organization? Had it passed the defensive heritage to the post 1948 Israel as it defeated the Arabs repeatedly on the battlefield? We'll follow this dynamic through text, audio and video and through the work of the participants in the seminar.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת