חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דת וכפירה בתקופת השואה
  Faith and Atheism during the Holocaust                                                               
0677-4082-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400203קארטרסמינר פרופ דרייפוס חוה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
חקר הדת בתקופת השואה לא עמד מעולם במוקד עולם המחקר והעיסוק בו מציב מספר אתגרים מתודולוגיים והיסטוריים ייחודיים. במהלך הקורס נכיר את עולמם של היהודים בתקופת השואה על תופעות האמונה והכפירה שהתקיימו בו ונעסוק במספר שאלות מפתח ובהם: גורלם של רבנים בשואה, מה בין קיום ריטואל ושמירה על אמונה בימי המלחמה, דפוסי כפירה בתקופת המלחמה ובסיומה ועוד. כמו כן נעמוד על יסודות הכתיבה האקדמית ונשאף לשפר מיומנויות של קריאה ביקורתית וניתוח מקורות.
מטלה סופית: עבודה
Course description
Faith and Atheism during the Holocaust
The world and religious life of observant Jews during the Holocaust have never stood at the centre of Holocaust research and poses some unique historical and methodological challenges. In this course, we will learn to know better the Jewish world during the Holocaust and its experience of faith and atheism by addressing a few key questions, including: the fate of the rabbis in the Holocaust, the complex connections between ritual and faith during the war, heresy patterns and at the end of the Holocaust and more. We will also exercise the basics of academic writing and will strive to improve the skills of critical reading and analysis of historical sources.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת