חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בין יהודים לנוכרים בעת העתיקה
  Jews and Gentiles                                                                                    
0677-4070-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000212רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר רוטמן יובל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס בוחן את הדינמיקות השונות שאיפיינו את היחסים בין יהודים לנוכרים לאורך העת העתיקה תוך התמקדות בהיבט התרבותי. צמיחתה של זהות תרבותית יהודית בעת העתיקה נעשתה תוך כדי השוואה בלתי פוסקת בינה לתרבויות השונות שרווחו במזרח הקרוב ואגן הים-התיכון. הסמינר יחקור את התפתחותה של הגדרת זהות יהודית כחלק ממערך היחסים בין יהודים ללא-יהודים. השאלה העומדת במרכז הסמינר תהיה עד כמה הושפעה ההגדרה של קהילות יהודיות כקולקטיב ושל חיי הקהילה היהודית בעת העתיקה, מהבחינות החברתית, התרבותית והפוליטית, מיחסיה עם תרבויות וחברות שכנות. דגש מיוחד ינתן לחיים היהודים בתוך המערך התרבותי של העולם ההלניסטי וליחסים המקבילים בהתפתחותן של אמונות יהודיות ונוצריות בשלהי העת העתיקה.
Course description
 
 “Jews and Gentiles,” M.A. Seminar
The course explores the dynamics of the relations between Jews and non-Jews throughout Antiquity. Readings will focus on the cultural aspect of the formation and the development of a Jewish identity in Antiquity in relation to the different cultures and societies that composed the Ancient Near East and the Mediterranean basin. The seminar will analyze the definition of a Jewish people and a Jewish identity through the prism of the relations between Jews and their neighboring peoples and cultures. Special attention will be given to the Jewish life against the cultural framework of the Hellenistic world, and to the parallel developments of an array of Jewish and Christian beliefs in Late Antiquity

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת