חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  העיירה היהודית: היסטוריה, זיכרון ודימוי
  The Eastern European Shtetl: History, Memory and Image                                               
0677-4036-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000203קארטרסמינר פרופ אסף דוד
פרופ הולצמן אבנר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
חיי היהודים בעיירות מזרח-אירופה שימשו נושא לספרות ממוארית ובלטריסטית רבת היקף ביידיש ובעברית. ספרות זו שיקפה ותיעדה את אורחות חייהם ובנתה דימויים וייצוגים מגוונים של העיירה היהודית, על יסודות הקבע שבה ועל תהליכי התמורה ששינו את פניה בחלוף הזמנים. העיירה היתה סמל ומושא לביקורת גורפת על החברה המסורתית וסדריה, אך גם סמל נוסטלגי של הקיום היהודי הישן והיציב לכאורה ומושא סנטימנטלי לגעגועים. בסמינר נבחן מגוון של מקורות, הן מספרות הזיכרונות הן יצירות מן הספרות היפה, שנכתבו מאמצע המאה התשע-עשרה ואילך. יצירות אלה מעמידות דיוקנאות של עיירות ממשיות ובדויות במחוזות השונים של מזרח-אירופה, מפולין-ליטא ועד אוקראינה ומגליציה ועד בסרביה.  במרכז דיוני הסמינר תעמוד השאלה: מה בין דיוקנה של העיירה כמהות ריאלית-היסטורית, כפי שזו עולה מן המקורות התיעודיים ומספרות הזיכרונות הקולקטיבית (ספרי יזכור) והאישית (אוטוביוגרפיות וזיכרונות), לבין עיצובה של העיירה כקונסטרוקציה בדיונית-מיתולוגית בספרות היפה, והאם בכלל ניתן להפריד בין שני סוגי הכתיבה?
 דרישות הקורס: נוכחות סדירה וקריאה שוטפת משעור לשעור; כתיבת עבודה סמינריונית או רפרט.
Course description
The Shtetl – History, Memory, Image
 Jewish Life in the East European small town (Shtetl) produced an enormous literary output in Yiddish and Hebrew, both documentary and fictional. This literature has created diverse representations and images of the shtetl, and presented its permanent features as well as processes of transition and change. The shtetl became an object of sharp criticism against traditional ways of life, but also a nostalgic symbol of the old Jewish world. The seminar will examine various kinds of sources, memoiristic and belletristic, written since the middle of the 19th century. These works portray actual and fictional shtetls located in the different regions of Eastern Europe, from Poland-Lithuania to Ukraine and from Galicia to Besssarabia. The seminar discussions will focus on the comparison and the mutual illumination between the Shtetl as a historical reality and the Shtetl as an imaginary construct in the fictional literary domain.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת