חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  כתיבה יהודית בשואה ועל השואה
  Jewish Writings on and of the Holocaust                                                              
0677-3052-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1400203קארטרסמינר פרופ דרייפוס חוה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
יהודים רבים – גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, ילדים וזקנים – כתבו בתקופת השואה והנציחו את שעבר עליהם בכתב. בסיום המלחמה נמצאו מכתבים, יומנים, זיכרונות בני הזמן, יצירות ספרותיות, עיתונים ועוד, בעזרתם ניסו היהודים להשאיר עדות על אודות חייהם בימי מלחמת העולם השנייה. הקורס יעסוק בתכנים ובדפוסים המאפיינים את הכתבים היהודיים מתקופת השואה כמו גם את הכתיבה עליה, תוך ניסיון להתחקות אחר חתכים כרונולוגיים, גיאוגרפים ואחרים בהבנה ובתובנה היהודית על אודות שואת יהודי אירופה. כמו כן נעמוד על יסודות הכתיבה האקדמית ונשאף לשפר מיומנויות של קריאה ביקורתית וניתוח מקורות.
Course description
Jewish Writings on and of the Holocaust
Many Jews – men and women, young and old – wrote during the Holocaust and documented what they have gone through. At the end of the war numerous writings – as letters, diaries, wartime memories, literature works and newspapers – were found, which hold a unique evidence of the essence Jewish life throughout the Second World War. This course will analyze the content and patterns characteristic to the Jewish writings of the Holocaust as well as on the Holocaust, while trying to follow its different dimensions and their importance to the Jewish insights of the Holocaust. We will also exercise the basics of academic writing and will strive to improve the skills of critical reading and analysis of historical sources.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת