חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הקיבוץ
  The Kibbutz: The Home of the Zionist Revolution, 1907-1980                                           
0677-3050-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400203קארטרסמינר פרופ חזן מאיר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקיבוץ הוא אחד הרעיונות והמעשים המהפכניים ביותר שנהגו ובוצעו על ידי התנועה הציונית בארץ ישראל ובמדינת ישראל. בסמינר ייבחנו הרעיונות, העקרונות, הערכים, המערכות הארגוניות והמסגרות הפוליטיות של הקיבוץ ושל התנועות הקיבוציות, לגופם ותוך עיון בשיג ושיח שלהם עם החברה הישראלית. הסמינר יתמקד בחלומות, בהצלחות, בכישלונות ובשאיפות של בודדים וקבוצות בחיים הקיבוצים, בעזרת טקסטים בני הזמן. חובות הקורס: ניתוח טקסט, הצגת מאמר מחקרי, עבודה סמינריונית.
 
Course description
The Kibbutz: The Home of the Zionist Revolution, 1907-1980
The Kibbutz is one of the most revolutionary utopian ideas carried out by the Zionist movement in Palestine and Israel. During the seminar we will look at the ideas, principles, values, organizational and political systems of the Kibbutz and the Kibbutz movements, on their own and through checking their contact with the Israeli society. The seminar will focus on the dreams, successes, failures and aspirations of people as well as groups leaving in the Kibbutz, using relevant texts.
Course duties: seminar paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת