חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נשים יהודיות ונוצריות חדשות
  New Jewish and Christian Women                                                                       
0677-2036-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1600107רוזנברג- מדעי היהדותתרגיל פרופ גוטוירט אליעזר
סמ'  ב'1400-1600107רוזנברג- מדעי היהדותתרגיל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ההיסטוריה של הנשים תשוחזר על ידי עיון במקורות העשירים העומדים לרשותו של היסטוריון ספרד בימי הביניים והרנסנס, כמו כן, נדון בתיאוריות על היסטוריה ונקודות מבט לנושא בימינו.
המטלה הסופית: עבודה.

Course description

Jewesses and conversas in medieval Spain

 The course aims at reconstructing the history of these Jewish women and conversas on the basis of the evidence available to the historian of the Jews in medieval Spain and their descendants in the Renaissance. We shall also examine contemporary perspectives and theories on womens history.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת