חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נשים ביישוב ובישראל הצעירה 1950-1900
  Women and Nation-Building: 1900-1950                                                                 
0677-1126-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1400282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רוזין אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בשנות המדינה הראשונות נתון היה הציבור הישראלי במתח של מלחמה, עלייה ובניין אומה. מטרת הקורס היא להתחקות אחר תפקידן ומקומן של נשים בהוויה הלאומית בשנים אלה. בקורס נדון במעמדן של נשים, בדימוין העצמי ובתדמיתן הציבורית ונראה כיצד ביקשו נשים לקדם את מעמדן באמצעות השתלבות באתוס הלאומי ובשיח הלאומי. נבחן מקרוב את חייהן, תדמיתן ותפקידיהן של נשים עירוניות מזה ונשים בהתיישבות העובדת מזה. נעקוב אחר פעילותן של נשים בזירה הציבורית ונתחקה אחר כמה מאבקים הכרוכים בחקיקה שעניינה מעמד הנשים בחברה ובמשפחה. כן נבחן מקרוב את מערכת היחסים שבין נשים ותיקות ונשים עולות בדימוי, בפרקטיקה ובסרטי הסברה בני הזמן, על רקע מתחים וסטריאוטיפים בינעדתיים. 
נדרשת השתתפות פעילה בקורס
עבודת בית
Course description
 
Women and Nation-Building: 1900-1950
This course explores the values and cultures of Israel through gendered, cultural, social, and historical perspectives that extend from pre-State, Mandatory Palestine to the 1960s. Through interdisciplinary lenses, the course examines the development, evolution, expression, and reflection of Israeli women in history, and follows the construction of Zionist and Israeli womanhood through ideology and cultural production.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת