חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  העולם היהודי בעת החדשה
  The Jewish World in the Modern Era                                                                   
0677-1059-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1600-1800203קארטרשיעור ות פרופ צור ירון
סמ'  א'1600-1800203קארטרשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
העידן המודרני, משלהי המאה ה-18 ואילך, הוא תקופה של זעזועים נמרצים בתולדות האוכלוסיות בעולם. לצד תהליכי התיעוש, העיור וההגירה התפתחו אידיאולוגיות זהות חדשות, יהודים נדרשו להגדיר את זהותם מחדש ועמדו בלחצים ומשברים שלא ידעו לפני-כן. בקורס נתמקד באירועים ובתהליכים מעצבים בתולדות המקומות שבהם חיו היהודים, בתנאים החדשים שלהם הצטרכו להסתגל ובמעמדם בתנאים החדשים. הדיון בתקופה סוערת זו יחולק לשניים: שיעורים פרונטליים שיועברו כולם על-ידי המרצה ויכסו את ההיסטוריה עד ראשית המאה ה-20 (חלק זה יתקיים בשמונה השבועות הראשונים של הסמסטר) ותרגילים שבהם יחברו התלמידים עבודות על ההיסטוריה המשפחתית שלהם במאה ה-20 ויציגו אותן בכתה (חלק זה יתקיים ברובו בחודש האחרון של הסמסטר).
 
בשיעור נעבור ממוקד תמורות אחד לאחר, מחברת המהגרים האמריקנית לצרפת של המהפכה, משם לגרמניה ולרוסיה, מקום מושבם של רוב יהודי העולם בראשית התקופה המודרנית, ונסיים באזורי האסלאם: באימפריה העות'מאנית ובצפון-אפריקה הקולוניאלית. בכל אחד ממקומות אלה נעמוד על השפעת התמורות על מעמד היהודים, על שאלות זהותם ומגמות הדמוגרפיה וההגירה שלהם. לצורך ההשוואה, נלמד במסגרת זו במה היה גורל היהודים דומה לזה של מיעוטים אחרים, ובמה נבדל מהם.
 
בחלקו השני של הקורס ייעשה מאמץ לקשור את החומר הנלמד, ואת ההיסטוריה היהודית במאה ה-20, להיסטוריה המשפחתית של הסטודנטים, שיתבקשו להציג את קורות משפחותיהם ולנתחם לאור התהליכים והמושגים שנלמדו בקורס. דרך ההרצאות והפרזנטציות "נכסה" בקורס כמעט את כל פזורה היהודית. במסגרת העבודות האישיות נתרגל עבודה עם המקורות המסורתיים העומדים לרשותו של ההיסטוריון וכן נתנסה במקורות חדשים, פרי המהפכה הדיגיטלית.
 
הציון בקורס יורכב משני ציוני משנה: (1) על המצגת המתארת את ההיסטוריה המשפחתית (50%)    (2) מבחן אמריקאי על תכני הקורס כולו (50%).
נוכחות אישית בשיעורי הקורס ובפרזנטציות –  חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או מילואים)
 
 
Course description
 
The Jewish World in the Modern Era
The modern era, from the end of the 18th century onwards, was a period of intense change and upheaval in the history of populations throughout the world.  Alongside the processes of industrialization, urbanization, and immigration, new ideologies of identity developed.  Jews were required to define their identity anew and faced pressures they had not previously known.  In this course, we will focus on formative events and processes in the history of the places in which the Jews lived, the new conditions to which they needed to adapt, and their status within those new conditions.  We will move from one center of change to another: from the American society of immigrants to Revolutionary France, from there to Germany and Russia, the place of residence of the majority of the world's Jews at the beginning of the modern era, and we will conclude with the Muslim regions—the Ottoman Empire and colonial North Africa.  In each of these regions, we will examine the effect of societal changes on the Jews' status, questions of Jewish identity, and their demographic and immigration trends.  For the sake of comparison, we will use this framework to study in what ways the Jews' fate was similar to that of other minority groups, and in what ways it differed. 
This course will integrate students' own family histories with the material taught: students will be asked to present, on a voluntary basis, their family histories and analyze them in light of the processes and concepts studied in the course. Through the lectures and student presentations, the course will touch on nearly all areas of the Jewish Diaspora.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת