חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל
  The Jewish Bookshelf: the History of the Jews                                                        
0677-1058-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1600105רוזנברג- מדעי היהדותתרגיל ד"ר כהנא מעוז
סמ'  א'1200-1400105רוזנברג- מדעי היהדותתרגיל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת התרגיל לתאר את הספריות השונות המרכיבות את 'ארון הספרים היהודי', תוך התרכזות בספרות הבתר-מקראית, ספרות חז"ל והספרות התורנית והרבנית. העיון בספריות השונות יובא בהקשר של מגוון השימושים שעשוי חוקר תולדות ישראל לעשות במקורות הללו תוך הצגת הבעייתיות המיוחדת של כל 'ספריה'. במסגרת הקורס יכירו הלומדים גם את הכלים הביבליוגרפים העיקריים ויתרגלו את השימוש בהם. 
המטלה הסופית: עבודת בית.
Course description
‘The Jewish Bookshelf’: The History of the Jews through Their Books
The course will describe the various corpuses which comprised ‘The Jewish Bookshelf’. We will focus on the post-biblical literature, the literature of the Sages (Hazal), mainly the Mishna, Talmud and the Midrash, as well as the various manifestations of the Rabbinic and Halakhic literature. The importance of these sources will be discussed in the context of their usability for the student of Jewish history while introducing the special bibliographical and methodological issues and difficulties of each ‘bookshelf’. The students will be also introduced to main bibliographical tools and will train in how to use them.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת