חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עצת האורקולום: נבואות והשלכותיהן במיתולוגיה היוונית
  Consulting the Oracle: Prophecies in Greek Mythology                                                 
0672-1533-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  ב'1600-1800277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גרשט רבקה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לא רק בני האדם, אלא גם האלים נדרשו לנבואות כדי לנתב את דרכם בתבונה. בשל נבואה החליט זיאוס למנוע ממטיס ללדת בן שיעלה על אביו, ומסיבה דומה להשיא את תטיס לפלאוס; גם ההחלטה של תטיס למנוע מאכילס לצאת למלחמת טרויה היא תולדה של נבואה. במיתולוגיה היוונית נבואה וגורל חברו יחד, אי לכך אין מיתוס ללא נבואה אחת או יותר. הפניה אל האורקולום או הנביא לקבלת נבואה נבעה מסיבות שונות כמו כמיהה לצאצא (כבמקרה של איגיאוס אבי תזיאוס, של לאיוס אבי אדיפוס, אקריזיוס אבי דנאי ושל קריאוזה בת ארכתיאוס מלך אתונה), יציאה למלחמה (מלחמת טרויה) או משימה כל שהיא (כמו יאסון), הרפאות ממחלה (כמו הרקלס) או פציעה (כמו טלפוס), חיפוש אחר בן משפחה שנעלם (כבמקרה של קדמוס שיצא לחפש את אירופה) או רצח (אורסטס). במיתוסים אלה ו/או באחרים נעסוק במהלך הסמסטר. 

Course description

Consulting the Oracle – Prophesis in Greek Mythology 
Like human beings the gods often asked for prophesies to help them make their mind. It was as a result of prophesy, that Zeus decided to prevent Metis to give birth to a son who would be stronger than his father; and for a similar reason he married Thetis to Peleus. Likewise was Thetis' attempt to prevent Achilles from joining the Trojan War a prophesy resultant. In Greek Mythology fait belongs with prophesy; therefore each narrative includes at least one. The oracles and prophets served people under circumstances such as yearning for a child to be conceived (like the cases of Aegeus, Theseus' father, of Laius, Oedipus' father, of Acrisius, Danae's father and of Creusa, the daughter of Erechtheus, king of Athens); facing war (Troyan War) or mission (as Jason); overcoming a disease (as Heracles) or a wound (as Telephus); searching for a missing person (as Cadmus' for Europa), or murder (Orestes). With these and/or other myths of the kind we'll deal during the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת