חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סמינר מחלקתי:ראשיתן של תופעות מרכזיות בתולדות האדם במחקרי הח
  Departmental Seminar: the Origins of Central Phenomenon in H  
0671-4299-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1600-1700281 גילמןשיעור פרופ ברקאי רן
סמ'  ב'1600-1700281 גילמןשיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
עולמנו המודרני שואב את מקורותיו מאירועים ותהליכים שהתרחשו בתולדות המין האנושי בעבר הרחוק והקרוב. המחקר הארכיאולוגי מספק פרספקטיבה ייחודית אודות תולדות האדם ואודות עיצוב תפישות העולם ואורחות החיים של המין האנושי. מטרת הסמינר המחלקתי בתשע"ה היא לעקוב אחר תופעות מרכזיות בתולדות האדם אשר הותירו את רישומן בממצא הארכיאולוגי ואשר מאפשרות מעקב אחר מהלך הופעתן, הטמעתן ופריחתן בתרבות האנושית. הרצאות הסמינר יתבססו על מחקריהם של סגל החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב ויאפשרו לסגל החוג, תלמידיו והקהל הרחב חשיפה ייחודית לראשיתן של תופעות מרכזיות בתולדות האדם כפי שבאות לידי ביטוי במחקרים המתבצעים בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב.
Course description
Our modern world was actually shaped by processes and events that took place during the human past. The archaeological research provides a rare and unique opportunity to trace the origin of such phenomenon and study the processes of their assimilation and implementation. The seminar lectures are based on studied conducted by faculty members of the Department of archaeology and Near Eastern Cultures at Tel-Aviv University.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת