חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יש חדש בעולם הישן: נושאים מעניינים בארכיאולוגיה פרהיסטורית
  News From the Old World: Interesting Issues in Prehistoric A  
0671-4298-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1600-1800319אגילמןסמינר פרופ ברקאי רן
סמ'  ב'1600-1800319אגילמןסמינר
פרופ גופר אברהם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק במחקרים עדכניים, פריצות דרך ועבודות מעניינות במיוחד בתחומי הארכיאולוגיה הפרהסיטורית אשר פורסמו בשנה האחרונה. מטרת הסמינר להעניק לסטודנטים תמונת מצב עדכנית אודות הנושאים הבוערים בתחומים שונים הרלוונטיים לארכיאולוגיה פרהסיטורית כגון האבולוציה של האדם ותרבותו, טכנולוגיה של כלי צור ואבן, ביות צמחים ובעלי חיים, ארכיטקטורה קדומה, קבורה ועוד. במסגרת הסמינר הסטודנטים יקראו מאמרים עדכניים ומעניינים אשר יידונו בכתה ויציגו מקרי מבחן ספציפיים. יעשה מאמץ להתאים את תחומי הדיון
לתחומי העניין של הסטודנטים וגם עבודות הסמינר יותאמו לתחומי הענין של הסטודנטים. במקרים מסויימים יוזמנו מרצים אורחים על מנת להשלים את ההכרות של הסטודנטים עם הנושאים הנדונים.
Course description
In this seminar we will be dealing with new and interesting studies published in the last year or two in the field of prehistoric archaeology. We will concentrate on major break through and leading studies that have the potential of making a substantial contribution to our understanding of human evolution and prehistory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת