חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בין שימור לחפירה ארכיאולוגית
   
0671-4217-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600305גילמן - מדעי הרוחשיעור מר כסלו רענן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יציג את תולדות השימור באתרים ארכיאולוגים, את העקרונות והאתיקה בשימור ארכיאולוגי ואת הקשר בין העבודה הארכיאולוגית לבין השימור והפיתוח שבאים בעקבותיה. הקורס יעלה את המודעות של סטודנטים לארכיאולוגיה להיבטים של שימור כבר בזמן החפירה ויעודד גישה הרואה בשימור חלק בלתי נפרד מתפקידו של הארכיאולוג.
המטרה להכיר את עולם השימור ואת מושגי הבסיס. להבין את הרגישות הגדולה של השרידים הארכיאולוגים שנחשפו בחפירות ואת האיומים הרבים להם הם חשופים. להבין את הבעיות שהחפירה יוצרת מייד עם החשיפה של הממצאים הארכיאולוגים ואת ההשפעה הגדולה של הארכיאולוג על השימור של השרידים. להגביר את המודעות לכך שאימוץ גישה זהירה יכולה לצמצם את הנזק למורשת, ויוכלו לבנות כלים מעשיים להתמודדות עם ההשפעות של החפירה על השרידים. המטרה להכיל את השיקולים השימורים בכל שלבי תהליך החפירה, אם בייזום ותכנון החפירה, אם במהלך החפירה ואם בגמר החפירה, בזמן הטיפול באתר או בממצא הקטן.
הקורס יגדיר וילמד איך השימור משתלב באופן נכון לאורך כל שלבי החפירה, כחלק מהתפקיד של הארכיאולוג.
Course description
This course will present the history of conservation at archaeological sites, principles and ethics in archeological conservation and the relationship between archaeology, conservation and development. The course will raise awareness of conservation aspects during excavations and encourage an approach that regards conservation as an integral task of archaeologists.
The goal is to understand the world of conservation and basic concepts; To understand the sensitivity of archeological remains uncovered during excavations and threats to them; To understand problems that occur after uncovering archaeological finds and the archeologists influence on them; To develop an approach that stresses carefulness as a means of reducing damages to heritage and to build practical tools that deal with these issues.
The objective is to implement conservation prerequisites throughout all of the archaeological stages, from planning excavations to their conclusion, including treatment of sites and small findings.
The course will define and teach archeologists to integrate conservation throughout all the excavation stages.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת