חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום
  Archaemetallurgy of the Ancient Near East  
0671-2509-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600319אגילמןשיעור ד"ר בן יוסף ארז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
גילוי המטלורגיה – היכולת לייצר מתכת מסלעי בצר תוך שימוש באש - היווה מפתח לתהליכים מורכבים שהשפיעו בצורה דרמטית על התפתחות החברה האנושית. לפני כ- 7000 שנה הופיעה המטלורגיה במזרח הקדום שבמהלך התקופות שימש מוקד להתפתחויות טכנולוגיות מורכבות וכר לאינטראקציה מתמשכת בין האדם ומשאבי הטבע הסובבים אותו. רבים מאתרי המפתח להבנת תעשיית המתכת הקדומה נמצאים במרחב זה, כולל תמנע בדרום ישראל, היכן שתחום המחקר הארכיאומטלורגי נולד לראשונה לפני יותר מחמישים שנה.

מאז ביסוס הארכיאומטלורגיה כשדה מחקר מוגדר בתוך המדע הארכיאולוגי חלה התפתחות כבירה וכיום התחום ענף ביותר עם מרכזי מחקר ההולכים ומתרבים באוניברסיטאות ומוזיאונים ברחבי העולם. המחקר הארכיאומטלורגי – לימוד מתכות קדומות וטכנולוגיות הפקה נלוות - מתמקד באחד המרכיבים הייחודיים של התרבות החומרית והעדות הארכיאולוגית. תחום המחקר הוא שילוב הדוק של גישות וכלים ממדעי הטבע, הרוח והחברה ושדה המחקר הוא האתר הארכיאולוגי, המעבדה, וחקר חברות מסורתיות (אתנוארכיאולוגיה).

הקורס המוצע סוקר את תולדות המטלורגיה, התפתחות טכנולוגיות ההפקה השונות ותפקיד התעשייה בחברות של המזרח הקדום (ניאולית – תקופת הברזל) . בנוסף, הקורס עוסק בשיטות מחקר של מתכות קדומות ופסולת תעשייתית נלווית בשדה ובמעבדה, ובהשלכות מחקר זה על פתרון בעיות ארכיאולוגיות/אנתרופולוגיות רחבות. הקורס כולל ניתוח מגוון רחב של דוגמאות ארכיאולוגיות ומציג כיוונים עכשווים במחקר הארכיאומטלורגי בארץ ובעולם. זהו קורס בסיס בתוכנית חומרים ארכיאולוגים.
Course description
The discovery of metallurgy – the production of metal from ore with the use of fire – opened the way for complicated social processes that dramatically influenced the development of human societies. Metallurgy first appeared about 7000 years ago in the Ancient Near East. Throughout the millennia this region was a background for pyrotechnological developments and sophisticated human interactions with natural resources. Many of the key sites for understanding ancient metal production are located in this part of the world, including Timna in southern Israel, where the archaeometallurgical research field was first conceived more than 50 years ago.

Since its establishment as a distinct research field within archaeology, archaeometallurgy has become a widely practiced discipline with flourishing research centers currently located in various universities and museums. The archaeometallurgical research is engaged in the study of one of the unique components of ancient material culture and the archaeological record, ancient metals and related production debris. This research field is based on a tight collaboration between approaches and tools from natural, human and social sciences with research being conducted in the field, laboratory and current traditional societies (ethnorarchaeology).

The course surveys evidence and theory regarding the inception of metallurgy, major technological developments, and the role the industry played in Ancient Near East societies (Neolithic – Iron Age). In addition, the course reviews research methodologies and tools, both in the laboratory and in the field, and the implications of the archaeometallurgical research on broad archaeological and anthropological questions. The course analyzes a wide variety of archaeological examples and presents current research trends. It is a basic course in the program of archaeological materials.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת