חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה
  Principles of Geo-Archaeology  
0671-2420-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200319אגילמןשיעור ד"ר בן יוסף ארז
סמ'  א'1200-1400319אגילמןשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

לימוד עומק של תרבות חומרית קדומה והבנת אופי העדות הארכיאולוגית מצריכים רקע בסיסי במדעי כדור הארץ והיכרות עם תהליכים ותופעות המרכיבים את העולם הטבעי. הקורס המוצע סוקר עקרונות יסוד מתחום זה, הן כרקע להבנת תהליכים חברתיים, פוליטיים ויישוביים והן כרקע לניתוח מעמיק של הממצא הארכיאולוגי כחלק ממדעי החומרים. הקורס עוסק במבנה כדור הארץ וההרכב הפיזי של הסביבה הטבעית (סלעים, מינרלים, מחצבים, אבני-חן, קרקעות); בתהליכים ותופעות טבע להן השפעה ישירה על האדם (טקטוניקה ורעידות אדמה, וולקניזם, שינויי אקלים); בעקרונות מדעיים הרלוונטים למחקר הארכיאולוגי (איזוטופים קוסמוגניים ורדיואקטיביות, תיארוך רדיומטרי, איזוטופים יציבים, מגנטיזם); ובהבנת תהליכים טבעיים הקשורים לאופי העדות הארכיאולוגית בשטח (גיאומורפולוגיה, ארוזיה, פטינה, השתכבות).

הקורס כולל שלושה ימי סיור חובה (ימי חמישי/שישי), כולל סיור עם הגעה עצמאית לירושלים. זהו קורס בסיס בתוכנית חומרים ארכיאולוגיים. חשוב: קיום הסיורים המתוכננים תלוי בגורמים רבים ואין בתוכנית זו משום התחייבות. עדכון בנוגע לכך ימסר במהלך הסמסטר.

Course description

The study of archaeological records requires essential background in Earth Sciences and basic understanding of natural processes that are part of the physical environment of human societies. The course provides an overview of fundamental principles in geosciences both as a background for understanding human-nature interactions, and as an introduction for the application of analytical techniques to archaeological materials.

The course includes three mandatory field trips (on Thursday or Friday); one of the trips requires independent arrival to Jerusalem. The course is a basic requirement of the MA program in Archaeomaterials. Excursions are dependent on many factors, thus changes in plan might take place. Students will be notified in due course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת