חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  צמחים בארצות המקרא
  Plants of the Bible Lands  
0671-2337-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1200-1400220 גילמןשיעור ד"ר לנגוט דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק במכלול ההיבטים הקשורים לעולם הצומח ב"ארצות המקרא" (אזור הסהר הפורה –מהרמה האירנית ומסופוטמיה, דרך מזרח אנטוליה, סוריה, ארץ ישראל ועד למצרים), תוך התמקדות בזיהויים של הצמחים הנזכרים במקרא ובספרות הפרשנית לאורם של קריטריונים שונים: המציאות המקראית, ממצאים ארכיאובוטאניים מחפירות, מסורת, בלשנות, השוואה למקורות חיצוניים ומקורות יהודים מאוחרים וכן מחקרי ד.נ.א. עתיק מן השנים האחרונות. בנוסף יידון הקורס בשחזור הנוף הטבעי בתקופות המקראיות ובהשפעת האדם על הנוף (כריתה, חקלאות, רעיה, הכחדת מינים, יבוא צמחים ועצים), תזונה בארצות המקרא, זיהויים של ארבעת המינים ומשמעותם, צמחי מרפא הנזכרים במקורות, "שבעת המינים" – בין ריאליה לסימבוליקה, זיהויים ושימושיהם של הבשמים הנזכרים במקרא ועוד.

Course description
The course will illuminate all the issues concerning the plant world of the lands of the Bible (the Fertile Crescent – from the Iranian plateau through east Anatolia, Syria, Israel and into Egypt). The course will focus on the identification of the plants mentioned in the Bible and in ancient Jewish texts in the light of different criteria: the biblical reality, botanical remains from archaeological excavations, tradition, philology, a comparison to other Jewish texts and Bible translations and ancient DNA studies from recent years. The course will also deal with Biblical man and his environment – the description of the holy land, its landforms, climate and vegetal landscape, diet, as well as man’s influence on the natural environment (e.g. agriculture activities, grazing, de-forestation , plants importation and plant extinctions). The role of plants in the Jewish religion will be discussed (for example the four pieces of the feast of Tabernacles), as well as other issues: “The Seven Species”, medical plants and perfumed mentioned in the Bible and so on.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת