חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית
  From Nature Into Culture ? Plants and Human Culture From the  
0671-2331-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200220 גילמןשיעור ד"ר לנגוט דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להכיר את מגוון סוגי השרידים הבוטאניים באתרים ארכיאולוגיים, אופן דיגומם במהלך החפירה, שיטות לזיהויים במעבדה ותרומתם למחקר הארכיאולוגי. בחלקו הראשון של הקורס יילמדו העקרונות העיקריים, היתרונות והמגבלות של המתודות הבאות: זיהוי שרידי עצים וחומר מפוחם, חקר גרגרי אבקה של צמחים (פלינולוגיה), זיהוי זרעים, זיהוי פיטוליטים ו-Residue Analysis (יועבר ע"י ד"ר ד. נמדר). בחלקו השני של הקורס יידונו הנושאים הבאים: משמעות הממצא הבוטאני באתר - כלכלה ודיאטה, מסחר, בנייה, פולחן, קביעת השימושים של מתקנים וכלים שונים והערכת גבולות האתר; משמעות הממצא הבוטאני במרחב - שחזור תנאי הסובב והאקלים באמצעות שחזור הצומח, שחזור אסטרטגיות קיום והיקפן (כגון חקלאות ורעייה. כן יעסוק הקורס בנושאים הבאים: שימור כלים ומתקנים העשויים מחומרים צמחיים שנמצאו בחפירות, תיארוך באמצעות חומר בוטאני (דנדרוכרונולוגיה, פחמן 14); ארכיאובוטאניקה בים (מסחר ימי: יבוא-יצוא צמחים בעולם העתיק, עצים המשמשים לבניית כלי השייט וטכנולוגיות ייצור). במהלך הקורס נכיר את סיפורם של אתרים מדרום הלבנט בעלי שימור יוצא דופן של ממצאים בוטאניים (למשל – האתר האשלי גשר בנות יעקב, מחנה דייגים-ציידים-לקטים אפי-פליאוליתי אוהל II, האתר הטבוע הנאוליתי עתלית-ים, מערת הלוחם הכלכוליתי ואחרים). דגש מיוחד יושם על על שימור ממצא ארכיאובוטאני בתלים, אופן הדיגום הרצוי, אופן ההשוואה בין תקופות שונות בתל, דרכי השוואה בין אזורי פעילות שונים מפאזה בו זמנית ושחזור סביבת התל לאור הממצא הבוטאני. הקורס יכלול סיור בגן הבוטאני באוניברסיטת תל-אביב.
Course description
The aim of the course is to be familiar with all the available botanical remains that can be recovered from archaeological sites in terms of sampling methods, identification and their contribution to the archaeological research. The first part of the course will be devoted to the main principles, benefits and limits of the following archaeobotanical methods: wood and charcoal remains, fossil pollen, seeds and residue analysis (given by Dr. D. Namdar). The second part of the course will focus on the following aspects: 1). The significance of the botanical remains within the different contexts of the site - utilization patterns for living spaces, agricultural practices, diet, plant usage (e.g. building material, fuel), ancient gardens, seasonality of site occupation and determination of the exact use of different facilities within the site; 2). The significance of the botanical remains within the vicinity of the site: determining the geographic limits of a site throughout the different periods of activity, reconstruction of past vegetation (wild versus cultivated) and climate conditions, evaluation of economical strategies (grazing and agriculture); 3). Preservation of wooden artifacts; 4). Dating methods which rely on plant material (carbon 14 and dendrochronology); 5). Nautical archaeology (plants maritime trade: plant importation and exportation, timbers used for ship building and ship technology production). During the course students will be acquainted with archaeological sites characterized by excellent preservation of botanical remains from our region (e.g. Acheulian site Gesher Benot Ya’aqov, the Epi-Paleolithic site Ohallo II, the Neolithic submerged site Atlit-Yam, the cave of the Chalcolithic warrior). A special focus will be given to archaeobotany of tels: preservation of botanical remains in different contexts, sampling methods, a comparison of different periods/different activity areas within the tel, including a paleoenvironmental reconstruction within the vicinity of the tel. The course will involve a visit to the Botanical Gardens of Tel Aviv University.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת