חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טקסטים מיתולוגיים
  Mythological Texts  
0671-2316-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600319אגילמןסמינר פרופ כהן יורם
סמ'  ב'1200-1400319אגילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק במגוון הספרות המיתולוגית של מסופוטמיה. נקרא (במקור!) גילגמש, אתרחסיס, אנומה-אליש ועוד. מחויבת ידיעת אכדית ברמת מתחילים לפחות.

Course description
The Mesopotamian mythological compositions Gilgamesh, Atrahasis, Enuma-Elish and more will be read (in Akkadian!) and discussed.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת