חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טיפולוגיה של כלי חרס בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל
  Pottery Typology in the Late Bronze and Iron Ages  
0671-2220-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'0800-1000204 גילמןתרגיל ד"ר פאנטאלקין אלכסנדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר של כלי החרס אשר נפוצו בארץ-ישראל וסביבתה (לרבות כלי-יבוא) במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל. בנוסף ללימוד טיפוסי כלים ואימון ראשוני בשרטוטם, נעסוק בשאלות הקשורות לכרונולוגיה של המכלולים הקראמיים, למשמעות הממצא ביחס לזיהוי של קבוצות אתניות ומדיניות וכן באיתור קשרי מסחר בין האזורים השונים.
Course description
This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire popular in the ancient Israel and neighboring lands (including the imported pottery) during the Late Bronze and Iron Age periods. In addition to studying ceramic typology (including some preliminary techniques for drawing pottery vessels), we shall deal with the questions related to establishing chronology for ceramic assemblages; their possible significance for identifying a variety of ethnic groups, and their certain significance for identifying the trade networks.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת