חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  איך ילדים יודעים? למידה והעברת ידע בחברות פרהיסטוריות
  Children Always Know: Learning Processes and Knowledge Trans  
0671-2181-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1600-1800317 גילמןשיעור גב' אסף אלה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בשנים האחרונות, מחקרים רבים יותר ויותר שמים להם למטרה להכיר ולאפיין את עולם הילדים בחברות הקדומות ובחברות פרהיסטוריות בפרט, מתוך הכרה בכך שילדים מהווים חלק פעיל וחשוב בכל חברה אנושית. תהליכי למידה ורכישת ידע הם חלק חשוב מעולמם של ילדים כיום, וכך בוודאי היה גם בעבר. אך האם תהליכי הלימוד והעברת הידע בחברות הפליאוליתיות היו דומים לאלה המוכרים לנו מעולמנו אנו? כיצד משתקפים מערכי העברת ידע בממצאים הארכיאולוגים? כיצד השתנה אופיין של דרכי העברת הידע בחברות של ציידים-לקטים לאחר המעבר לאורח חיים חקלאי? במסגרת הקורס נתוודע אל הסוגיות העומדות במרכז הדיונים המתנהלים כיום בתחום. נעסוק מעט בעולמם של הילדים הפרהיסטורים מזווית ארכיאולוגית ואתנוגרפית, נבחן תיאוריות מרכזיות במחקר, הנוגעות לאופיים של תהליכי למידה בחברות האנושיות הקדומות, נבדוק עדויות אתנוגרפיות להעברת ידע של צייד, לקט וסיתות, ונתמקד בזיהוי תהליכים של העברת ידע ברקורד הארכיאולוגי, עם דגש על מכלולי צור וקרמיקה.
Course description
In recent years, growing numbers of researchers have chosen to explore the world of children in prehistoric societies. As it is today, learning processes and knowledge acquisition were probably very significant in children’s lives in the past. But was the nature of these processes in the Palaeolithic period similar to those practiced in our time? How do knowledge transmission mechanisms reflect in the archaeological findings? How did knowledge transmission mechanisms practiced in hunter-gatherers’ societies change after the transition to agricultural way of life? The course is meant to focus on some of the main issues related to these questions. We will learn about prehistoric children’s world, following archaeological and anthropological evidences; examine some of the prominent theories concerning the nature of learning processes in the earliest human societies; review ethnographic evidences of knowledge transmission related to hunting, gathering and stone knapping; and focus on identifying learning processes in the archaeological record with an emphasis on flint and ceramic assemblages.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת