חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אדם-אקלים-סובב קדום
  Man, climate and the ancient environment  
0671-2169-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200279 גילמןשיעור ד"ר לנגוט דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להכיר את המחזוריות האקלימית ותנאי הסביבה הקדומים בלבנט במהלך הרביעון (הפלייסטוקן וההולוקן) לאורם של תמורות ומהפכות בחיי האנושות. נתוודע תחילה למערכות האקלים המשפיעות על אזורינו ולתנאי הסובב האופיניים (חגורות הצומח, קרקעות). נבחן מהם שינויי אקלים ארוכי מועד – מחזורים קרחוניים ובין-קרחוניים לעומת שינויי אקלים קצרי מועד כגון אירוע ה-Younger Dryas ואירוע ההתייבשות בסופה של תקופת הברונזה המאוחרת. לאורם של שינויים אלה ייבחנו תהליכי מפתח ונקודות מפנה בחיי תושבי המזרח הקדום, כגון המעבר לחקלאות והביות, ראשית העיור וצמיחתן ודעיכתן של אימפריות. בקורס יידונו הן הגורמים הטבעיים והן הגורמים האנושיים שהובילו לשינויים אקולוגיים, ותיבדק מידת הקשר של השינויים הללו להתפתחותו התרבותית של האדם במרחב הלבנטיני ובזירה הגלובאלית. באופן זה למשל ייבחן הקשר בין שינויי אקלים ותפרוסת האדם במרחב: הגירה (החל מהתקופות הפרהיסטוריות – גלי ההתפשטות של ההומו-סאפיאנס, הגירת הניאנדרטל ללבנט והעלמותו מן הזירה העולמית ועד התקופות ההיסטוריות כגון הגירת גויי הים), הופעת היישובים הסדנטריים, שינויים בדגמי התיישבות ואסטרטגיות קיום החל מראשית העיור. נציג מקרי מבחן של קריסת תרבויות במזרח הקדום ונבדוק האם קיים קשר אפשרי בינם לבין שינוי אקלים חריגים (למשל בתקופת הברונזה המאוחרת – “The Crisis Years” ובראשיתה של התקופה המוסלמית - הקריסה החברתית-פוליטית-כלכלית במזרח התיכון). התמורות התרבותיות וההתפתחויות האנושיות יבחנו לאורם של הממצאים הארכיאולוגים שהותיר אחריו האדם (שרידי בעלי-חיים וצמחים, עצמות אדם וממצא חומרי). הקורס אינו מיועד למי שלמד את הקורס "מלקטים למכחידים".

Course description

The course will focus on past climate cycles and paleoenvironmental conditions during the Quaternary (the Pleistocene and the Holocene) in light of cultural changes and transformations of humanity. Students will encounter the Eastern Mediterranean with the influencing climate systems as well as with the typical environmental conditions (e.g. vegetation, soils). During the course long-durations climate changes (glacial-interglacial cycles) versus short-duration climatic events (e.g. Younger Dryas, the severe aridness at the end of the Late Bronze Age) will be evaluated. The aim of the course is to have a better understanding of key processes in human history and their possible links to changes in environmental conditions (natural and man-made) in the Levant as well as globally: different aspects of human evolution (e.g. out of Africa), linguistic revolution, the distribution and extinction of the Neanderthals, the global spread of Homo sapiens and its ecological influence (e.g. Mega-fauna extinctions), the transition to agriculture and the beginning of domestication, the transition to sedentary life and possible causes for cultural collapse during historical periods. Special focus will be given to possible links between the rise and fall of the great empires in the Eastern Mediterranean and climate changes as in the case of the “Crises Years” at the end of the Late Bronze, and the collapse of the social-cultural-political system during the10-11 centuries AD. The cultural process and transformations will be based on the available archaeological evidence (material culture and the faunal, botanical and human remains).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת