חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר
  The Reconstruction of Climate Conditions and Site's Environm  
0671-2163-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1000-1200207 כיתות דן דודשיעור ד"ר לנגוט דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בכלים ובמתודות המסייעים בשחזור תנאי הסובב והאקלים הקדומים במרחב הכללי, באתר ובסביבת האתר: מחקרי איזוטופים (משקעי מערות, גלעיני הים העמוק, גלעיני קרח, איזוטופים של ממצא ארכיאוזאולוגי וארכיאובוטאני מחפירות), שחזור מפלסי ימים אגמים ותפרוסת הקרחונים, פלינולוגיה (חקר מאובנים של גרגרי אבקת צמחים), ד.נ.א. קדום ועוד. בנוסף לשיטות המדעיות יסקור הקורס אמצעים נוספים המסייעים בשחזור האקלים והסובב הקדום: א). אמצעים חזותיים (ציורי סלע ומערות, פסלים, תחריטים, ציורים וחפצי אומנות); ב). אמצעים טקסטואליים (כתבים ומכתבים עתיקים, ספרות מחקרית קדומה כדוגמת כתבי תאופרסטוס). ג). יחסי אתר-סביבה (למשל מתקנים ארכיאולוגים כעדות למיקומם של קוי חוף/שולי אגם קדומים). כמו-כן ינותחו אתרים מדרום הלבנט בהקשר של כושר נשיאה (site catchment analysis): כלכלת האתר במרחב, גישות אקולוגיות בתכנון האתר, ארכיאולוגיה של הנוף, פסולת ומחזור וכן יידונו האפשרויות לשימור הנוף הקדום באתר. הדוגמאות בקורס תינתנה הן מהזירה הגלובאלית והן מהזירה המקומית, אולם הדגש יושם על אתרי מפתח בדרום הלבנט לאורם של המחקרים הסביבתיים שבוצעו באתרים ובסביבתם הקרובה. הקורס יכווין את הסטודנטים אילו מבין המתודות אפשריות לשימוש באתר עצמו וכיצד יש לדגום את הממצאים במהלך החפירה, ואילו מבין השיטות יש לבצע במרחק מה מן האתרים. הקורס אינו מיועד למי שלמד את הקורס "שחזור אקלים ותנאי סובב".

 

 

 

 הקורס יעסוק בכלים ובמתודות המסייעים בשחזור תנאי הסובב והאקלים הקדומים במרחב הכללי, באתר ובסביבת האתר: מחקרי איזוטופים (משקעי מערות, גלעיני הים העמוק, גלעיני קרח, איזוטופים של ממצא ארכיאוזאולוגי וארכיאובוטאני מחפירות), שחזור מפלסי ימים אגמים ותפרוסת הקרחונים, פלינולוגיה (חקר מאובנים של גרגרי אבקת צמחים), ד.נ.א. קדום ועוד. בנוסף לשיטות המדעיות יסקור הקורס אמצעים נוספים המסייעים בשחזור האקלים והסובב הקדום: א). אמצעים חזותיים (ציורי סלע ומערות, פסלים, תחריטים, ציורים וחפצי אומנות); ב). אמצעים טקסטואליים (כתבים ומכתבים עתיקים, ספרות מחקרית קדומה כדוגמת כתבי תאופרסטוס). ג). יחסי אתר-סביבה (למשל מתקנים ארכיאולוגים כעדות למיקומם של קוי חוף/שולי אגם קדומים). כמו-כן ינותחו אתרים מדרום הלבנט בהקשר של כושר נשיאה (site catchment analysis): כלכלת האתר במרחב, גישות אקולוגיות בתכנון האתר, ארכיאולוגיה של הנוף, פסולת ומחזור וכן יידונו האפשרויות לשימור הנוף הקדום באתר. הדוגמאות בקורס תינתנה הן מהזירה הגלובאלית והן מהזירה המקומית, אולם הדגש יושם על אתרי מפתח בדרום הלבנט לאורם של המחקרים הסביבתיים שבוצעו באתרים ובסביבתם הקרובה. הקורס יכווין את הסטודנטים אילו מבין המתודות אפשריות לשימוש באתר עצמו וכיצד יש לדגום את הממצאים במהלך החפירה, ואילו מבין השיטות יש לבצע במרחק מה מן האתרים.

 

 

 

Course description

The course will illuminate the different methods which can be used to reconstruct past climate and environmental conditions of an archaeological site within its near vicinity as well as in a regional perspective: isotopic analysis (conducted on faunal and botanical remains from the site, on cave formation and on material extracted from lakes, deep sea and ice cores); Sea and lake level reconstruction and past glacial distribution; Palynology (the reconstruction of past vegetation and climate based on the identification of fossil pollen grains); Ancient DNA etc. In addition to the scientific methods other approches which can shed light on past environment will be discussed: 1). Visual evidence (rock and cave paintings, engravings, sculptures, wall paintings and other art objects); 2). Textual evidence (e.g. ancient letters, ancient scholar’s inquiries such as Theophrastus); 3). Site-environment relationships (e.g. archaeological facilities which mark ancient lake shore or sea shore environment).
Moreover, the carrying capacity of several Levantine key sites will be determined (Site Catchment Analysis): economical opportunities, ecological approaches in sites’ design, landscape archaeology, waste and recycling, as well as options of site conservation. During the course the student will study which type of the paleoclimate methods are possible to conduct within the site or in its vicinity (including relevant sampling techniques) and which methods can be used in a vast geographical area.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת