חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מיקרוארכיאולוגיה
  Microarchaeology  
0671-2127-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1200-1400319אגילמןשיעור פרופ גורן יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס נועד להקנות לתלמידי תכנית הלימודים בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים היכרות עם שיטות המחקר המדעיות המשמשות במחקר המיקרוארכיאולוגי. תלמידי הקורס ייחשפו לכמה משיטות המחקר המיקרוארכיאולוגיות הנפוצות והשימושיות ביותר, ילמדו כיצד הן פועלות ומהו הרקע התיאורטי העומד בבסיסה של כל אחת מהן ואף יחוו באופן ראשוני את המראות והעקרונות המעשיים של כל שיטה וירכשו מיומנות באמצעות מעבדות מודרכות במיקרוסקופיה האופטית לסוגיה, במינרלוגיה אופטית, במיקרומורפולוגיה ובפטרוגרפיה ואף בשימוש במכשור אנליטי אחר.
Course description
The course provides the student in archaeology and archaeomaterials with the basic knowledge of highly specialized scientific methods in microarchaeology. The students will be exposed to some of the more common scientific methods of microarchaeology, study their function and theoretical background and experience them through a series of guided laboratories in the fields of optical mineralogy, micromorphology, petrography and other analytical methods.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת