חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית
  Archaeology of Greece During the "Dark Ages" and the Archaic  
0671-2126-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200207 כיתות דן דודשיעור ד"ר פאנטאלקין אלכסנדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה יבחן תהליכים גיאו-פוליטיים, חברתיים ותרבותיים ביוון הן ב"תקופת האופל" (מאות 8-11 לפנה"ס –תקופות הפרוטו-גיאומטרית והגיאומטרית) והן בתקופה הארכאית (מהמאה ה-8 לפנה"ס ועד מלחמות פרס-יוון בראשית המאה ה-5 לפנה"ס). בין הנושאים שיידונו בסמינר: בעיות כרונולוגיות של השלבים השונים בארכיאולוגיה האגאית; המבנה החברתי של העולם האגאי במהלך "תקופת האופל" ובתקופה הארכאית; הגירות ראשוניות (הדורית, האיונית והאיאולית) והקולוניזציה היוונית הגדולה; צמיחתן של ערי-מדינה יווניות (פולייס); מנהגי קבורה; מסחר ועוד. כמו כן, נסקור את המאפיינים העיקריים של הלחימה היוונית בתקופות הללו (הטקטיקה והאסטרטגיה; כלי-נשק; "המהפכה ההופליטית"; תופעת שכירי-חרב יווניים). הדיונים יתבססו בעיקר על ניתוח של הממצא הארכיאולוגי (לרבות איקונוגרפיה) ועל המקורות הכתובים.
Course description
We shall deal with a variety of geo-political, cultural and social processes, underlying the formation of the Greek civilization during the "Dark Ages" (11th-8th Centuries BCE – Proto-Geometric and Geometric Periods) and the Archaic period (from the 8th century BCE to the Greco-Persian Wars of the early 5th century BCE). We shall embark on the problems of chronology concerning different stages in Aegean archaeology; the social structure of the Aegean society during the "Dark Ages" and the Archaic Period; discuss migrations (Dorian; Ionian and Aeolian) and the "Great Greek Colonization"; the emergence of Greek city-states (poleis); burial patterns; trade and more. Likewise, we'll discuss the main characteristics of the Greek warfare (tactics and strategy; weapons; the “hoplite revolution” and the emergence of the Greek mercenaries). The discussions will be based mainly on the analysis of archaeological evidence (including iconography) and historical sources.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת