חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טכנולוגיה ותרבות חומרית
  Technology and Material Culture  
0671-2048-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400220 גילמןשיעור פרופ גורן יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בהופעתן ודרכי התפתחותן של מגוון הטכנולוגיות המורכבות המופיעות למן השלב הפרוטו-היסטורי של הלבאנט ועד לתקופת הברזל ובתוכן תעשיות הטיח, הקדרות, המטלורגיה והזכוכית. יידונו הרקע החברתי והתרבותי להופעתה של כל טכנולוגיה מורכבת והשימושים המשוערים שלה בחברה יוצרתה. הקורס ינתח את מאפייניה של כל טכנולוגיה, אופן הופעתה והתפתחותה. כמו כן ייערך ניסיון לעמוד על המניעים והתנאים שהביאו להופעת הטכנולוגיה, מגוון המוצרים המאפיינים אותה והפרשנויות החברתיות והכלכליות הנובעות ממנה.
Course description
The course is dealing with the emergence and development of the choice of complex technologies that appear from the proto-historical epochs of the Levant till the Iron Age including the production of plaster, ceramics, metallurgy and glass. The cultural background of each technology and its assumed function will be discussed, together with its first introduction in the archaeological record and assumed development. These will be used in an attempt to interpret the motives for the introduction of each technology, the selection of products and its social and economic roles.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת