חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חפירה לימודית
  Study Excavation  
0671-1216-02
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב' עבודה מע ד"ר פאנטאלקין אלכסנדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה. משתתפי החפירה הלימודית מקבלים הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של מחקר השדה: מיומנויות חפירה, זיהוי מרכיבים ארכיאולוגים ותיעודם, זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם. משתתפי החפירה חייבים במלוא מכסת ימי החפירה, בהתאם למסלול שבו הם לומדים, ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם, על פי הנחית צוות החפירה.
Course description
The archaeological excavation is the archaeologist’s research lab and the main instrument of the field researcher. Participants in the field school receive basic training in the method and practice of archaeological excavation: fundamental digging skills, identification and recording of archaeological features, identification and prelimary processing of finds.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת