חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ארכיאולוגיה וזהויות: תקופת הברזל א' בארץ-ישראל
  Archaeology of Identity ? the Iron Age I Period  
0671-1118-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'0800-1000319אגילמןפרוסמינר ד"ר גדות יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תקופת הברזל א' מהווה מעבדה מרתקת לשאלת הקשר בין תרבות חומרית לזהות תרבותית ואתנית. תקופה זו הינה תקופה של תמורות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות שהתרחשו בעקבות התפוררות הסדר העירוני הישן שאפיין את ארץ-ישראל באלפי השנים שקודמו לתקופה זו, וקודם לצמיחת הממלכות שישלטו במרחב במאות השנים הבאות.
במסגרת הפרוסמינר נתבונן ביקרותית על המחקר של ארץ-ישראל בתקופת הברזל א'. נשאל כיצד ניתן להעזר בתרבות החומרית בכדי לעמוד על זהות תושביה של הארץ? מה עלה בגורל התרבות העירונית-כנענית? מה מסתרר מאחורי המונח "הגירה פלשתית"? מי הם הישראלים הקדומים? ומה הוביל לצמיחת הממלכות?
במהלך הפרוסמינר נשלב בין לימוד כללי קריאה וכתיבה אקדמיים באמצעות תרגילי הגשה, מצגות ועבודה מסכמת לבין העמקה והכרת הפרשנויות השונות שהוצאו להבנת התהליכים התרבותיים שהתרחשו בארץ-ישראל בתקופת הברזל א'.
Course description

The Period of the Iron I serves as fascinating "lab" for debating the possible relations between material culture and identity. The Iron I was a period of political, economical and cultural transformation that took place following the dissolution of the old world system and prior to the growth of the new kingdoms of Israel and Judah.
During the course we will discuss the nature of the Iron Period: How can we use material culture to disclose ethnic identity? What was the fate of the urban-Canaanite culture? What lays behind the term 'Philistine immigration'? who were the 'Early Israelites'? and what brought about the rise of local kingdoms?
The discussion over the Iron I period will enable us to develop and deepen academic skills such as developing research questions, academic reading, writing and presentation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת