חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תעלומת האדם הנאנדרטלי
  The Neanderthal Enigma  
0671-1084-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'0800-1000319אגילמןפרוסמינר פרופ ברקאי רן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
האדם הנאנדרטלי חי בארץ ישראל וסביבתה לפני כ 60,000 שנים והותיר מאחוריו מערות ובהן שרידי כלי צור, עצמות בעלי חיים, קבורות ומדורות. שרידים אלה עשויים ללמד אותנו אודות הטיפוס האנושי הקרוב ביותר אלינו, בני האדם המודרניים, ועל מהלך הארועים שהביאו להעלמותם של הנאנדרתלים והתפתחותה של תרבות חדשה.
מי היה האדם הנאנדרטלי? האם אדם זה שונה כל כך מאיתנו? מהו מקומו באבולוציה האנושית ומדוע זכה תמיד ליחס חריג? מדוע גם היום נעשה שימוש בכינוי "אדם נאנדרטלי" על מנת להצביע על שוכן מערות פרהיסטורי, גס, מגושם ואינפנטילי? האם תפיסה זו אכן מעוגנת בנתונים הארכאולוגיים?
קורס זה מתמקד בממצאים הארכאולוגיים שהותירו ההומינידים המכונים נאנדרטלים באזורינו ובניסיון לשחזר את אורחות חייהם ותרבותם. יידונו סוגיות מרכזיות כגון הדומה והשונה בין האדם הנאנדרטלי והאדם המודרני, יחסי הגומלין בין שני טיפוסים אנושיים אלה בדרום הלבאנט, הסיבות האפשריות להכחדתו של האדם הנאנדרטלי ועוד.
Course description
Neanderthals presents one of the most debated episods in human evolution and prehistory. Neanderthals were living in Erope and Israel during the Middle Paleolithic period and left modern archaeologists with plenty of finds to be interpret. We will study aspects of Neanderthal life-ways in an attempt to understand how diffrent or similar are they from us, Modern Humans.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת