חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות
  Introduction to Classical Archaeology & Archaeology of Eretz  
0671-1071-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600220 גילמןשיעור פרופ טל אורן
סמ'  א'1200-1400220 גילמןשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 שיעור זה מהווה שילוב בין הארכיאולוגיה הקלאסית של העולם היווני והרומי בכלל וזאת של ארץ-ישראל בפרט. מטרת השיעור היא להציג את ההיבטים השונים של הארכיאולוגיה בשילוב עם המטען התרבותי של העולם הקלאסי, היווני והרומי. השיעור מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון (הקצר יותר) יעסוק בהיבטים המקצועיים של הארכיאולוגיה הן כעבודת שדה והן כדיסציפלינה חברתית. תינתן סקירה של התפתחות הארכיאולוגיה בדורות האחרונים בהתייחס לרקע החברתי, המדיני והאידיאולוגי. החלק השני (המורחב יותר) יעסוק בתחומים השונים של הארכיאולוגיה הקלאסית, למשל: אדריכלות, כלי חרס ותחומים אמנותיים שונים (פיסול, ציור, אמנות זעירה). כמו כן, יוצגו תחומי העזר של הארכיאולוגיה הקלאסית, בעיקר הנומיסמאטיקה (חקר המטבעות) והאפיגרפיה (חקר הכתובות). בהיעזר בחומר המוגש בשיעור יוצגו חיי היומיום בעולם הקלאסי. החלק השלישי יוקדש לארץ-ישראל ויעסוק בנושאים דלעיל בהיבט המקומי בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית (באופן כרונולוגי) ויחסן למקורות הכתובים (למשל התנ"ך, הברית החדשה, כתבי יוסף בן מתתיהו, ספרי המכבים, היסטוריה אוגוסטה, המשנה, התלמוד, והספרות של אבות הכנסייה). כך נעסוק בעיור, בביצורים, באמנות, בכלי חרס, במטבעות ובכתובות. למשל העיור של הורדוס המלך: קיסריה, סמריה-סבסטה, אפק-אנטיפטריס; בית המקדש והעיר ירושלים; מבצרים וארמונות במדבר יהודה; כלי חרס מתקופת הורדוס ובני-ביתו. ה"ארכיאולוגיה" של שתי המרידות של היהודים נגד הרומאים: שכבת החורבן של תקופת המרד הגדול וחשיבותה הארכיאולוגית. ארץ-ישראל כארץ הקודש לנצרות בתקופה הביזנטית.

Course description
This introduction is a presentation of archaeological aspects of the Greek and Roman world vis-a-vis their impact on the Land of Israel from the Persian period (5th century BCE) onwards. Its main aim is to present the archaeological reality in order to provide a better understanding of ancient civilizations. The course is divided into three parts. The first is devoted to the main aspects of archaeology in general and Classical archaeology in particular, referring to technical background of the archaeological work and its development from the middle ages up to-day, including cultural, ideological and political aspects. The second part deals with the main aspects of classical archaeology according to its main fields, namely architecture, art and pottery. Auxiliary aspects are presented as well, such as epigraphy and numismatics. The third part of the course is a presentation of the archaeological reality of the Land of Israel during the Classical periods (mainly the Hellenistic, Roman and Byzantine periods) against the background of the oriental culture in general and the Jewish culture in particular, with reference to the written sources (such as the Bible, the New Testament, Josephus Flavius' writings, Books of Maccabees, Mishna, Talmud, Christian Fathers etc). The course will deal with building techniques, urbanization, fortifications, public and private buildings, cultural material, art etc. Some of the main sites will be presented as case studies, e.g., Jerusalem, Caesarea, Beth Shean (Scythopolis) etc. The "Archaeology" of the struggle between Jews and gentiles will also be presented (the Maccabean wars, the First and Second Jewish Wars against the Romans). Some aspects of the Byzantine period Holy Land will also be studied.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת