חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לתרבות מצרים הפרעונית
  Introduction to Ancient Egyptian Culture                                                             
0671-1045-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400שיעור ד"ר סויני דבורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס הזה מציע מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים העתיקה‫ - משאבי הטבע של מצרים, המלוכה המצרית, המערכת החברתית, דת, מיתוסים ומאגיה, מקדשים, כתיבה, קבורה והעולם הבא. נקרא כמה חיבורים מרכזיים בתרגום ונבחן היבטים שונים של חיי היום-יום, כמו סיבות העדרות בוני הקברים המלכותיים מעבודתם, חניטת שוורים קדושים, והכנת בירה במצרים העתיקה.‬
Course description
This course provides an introduction to central aspects of ancient Egyptian culture and society: the country's natural resources, Egyptian kingship, social structure, religion, myths, and magic, temples, writing, burial, and the afterlife. We will read various key texts in translation and investigate different aspects of daily life, such as the reasons why royal tomb builders were allowed to take days off, the mummification of sacred bulls, and ancient Egyptian beer-making.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת