חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
  The Archaeology of Eretz Israel in the Biblical Period  
0671-1035-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400220 גילמןשיעור פרופ גרינברג רפאל
סמ'  א'1200-1400220 גילמןשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל מן התקופה הניאוליתית ועד סוף תקופת הברזל. הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן האלף התשיעי לפנה"ס ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של הקורס תידון בעיקר תקופת הברונזה (האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס) ובחלקו השני נעסוק בתקופת הברזל, כלומר, בתקופת הופעתן של הממלכות המקראיות.
לצד סקירת העדות הארכיאולוגית עצמה, נדון במהלך השיעור בגישות שונות לפרשנות של עדות זו, תוך קריאת מאמרים וכתיבת שלוש עבודות קצרות, המהוות חלק מן הציון הסופי בקורס.
Course description
Introduction to the archaeology of ancient Israel from the Neolithic to the Iron Age: A systematic review of the archaeological record from the ninth to the first millennia BCE: material culture, settlement pattern, social, economic and political structures of ancient societies. The first part of the course will focus mainly on the Bronze Age (3rd-2nd millennia BCE) and the second part – on the Iron Age, i.e., the period during which Israel and neighboring nations emerged as polities.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת