חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דת ומיתולוגיה של מסופוטמיה (מבוא)
  The Religion and Mythology of Mesopotamia  
0671-1034-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1600-1800220 גילמןשיעור פרופ כהן יורם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעור המבוא דן במגוון נושאים הקשורים לדת ולמיתולוגיה של המזרח הקדום, תוך קריאת הטקסטים המקוריים (בתרגום לעברית ואנגלית) והצגת הדעות המקובלות במחקר המודרני. מבין הנושאים שבהם יעסוק המבוא: ממונותיאיזם לפוליתיאיזם : מהי דת, מהי דת פוליתיאיסטית, מהי דת במזרח הקדום, המקורות לחקר הדת במזרח הקדום. מהו מיתוס. מה הוא מיתוס במזרח הקדום. האלה הגדולה במזרח הקדום, אלות גדולות, ראשית הפנתאונים. בריאת העולם, בריאת האדם. פריון, צמיחה, אהבה, ומוות.

Course description
Introductory course to the religion and mythology of the ancient Near East. Reading will include the chief mythological compositions (in translation) of the ancient Near East. The course topics are: From monotheism to polytheism; what is religion? what is polytheistic religion? what is ancient Near Eastern religion? The sources for the study of ancient Near Eastern religion. What is myth? What is ancient Near Eastern myth? The great goddess in the ancient Near East. The great goddesses. The beginning of pantheons. Creation myths (cosmos; man), fertility, growth, love and death.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת