חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס
  Introduction to Mesopotamian Civilization  
0671-1033-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600282 גילמןשיעור פרופ כהן יורם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בשעור זה נבחן את ההיסטוריה והתרבות של מסופוטמיה למן המצאת הכתב ועד לסוף תקופת הברונזה (1200 לפנה"ס). השעור ישרטט את המהלכים הפוליטיים המרכזיים של התקופה תוך מתן תשומת לב לממדים חברתיים וכלכליים של החברה המסופוטמית. לצד נצחונות מלכים ועלייתן של אימפריות, נתבונן בחיי יומיום של האנשים הפשוטים שחיו בצל המאורעות. בחטיבה הראשונה נעקוב אחר עלייתן של הערים הראשונות במסופוטמיה, התפתחות התרבות והחברה השומרית, ומפעליהם של סרגון מלך אכד ובניו. החטיבה השנייה תהייה מוקדשת לתקופה הבבלית הקדומה. נעמוד על התבססות השושלות האמוריות בעמק נהר הפרת, ובינהן שושלתו של חמורבי. כמו כן נראה כיצד צלחה העיר אשור במסחר ענף שהתנהל בכל רחבי המזרח הקדום. החטיבה השלישית תעסוק בתקופה הבינלאומית. נראה כיצד הושג מאזן הכוחות בין המעצמות הגדולות, בבל, מצריים, ארץ חת ומיתני, ממלכתם של החורים.
Course description
An introduction course to the history and culture of Mesopotamia from the invention of writing to the end of the Late Bronze Age (1200 BCE). Emphasis will be given to the major historical developments, without ignoring key elements of Mesopotamian society and economy. The first section will follow the rise of the first cities in Mesopotamia, the Sumerian culture, and the world’s first empire created by Sargon and his sons. The second section will discuss the Old Babylonian period: the Amorite dynasties in the Euphrates valley and the establishment of Hammurapi’s dynasty will be followed. The early fortunes of the city of Assur will be traced, as her trading posts in Anatolia will be discussed. The third section will deal with the International period in which Babylonia, Egypt, the Hittites and the Hurrian competed for power and prestige.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת