חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי - שיטות ייצור וטיפוסי כלים
  Prehistoric Stone Tools  
0671-1011-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'0800-1000204 גילמןתרגיל פרופ ברקאי רן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
כלים בשימוש האדם הקדמון החל מראשית הופעת כלי צור ואבן, לפני כשניים וחצי מליון שנים ועד לתקופת הברונזה.
הקורס יתמקד בשיטות הייצור של כלי הציד והעבודה, בשינויים ובשכלולים שחלו בשיטות אלה במהלך הזמן. מגוון רחב של כלים אפיין את "ארגז הכלים" של האדם הפרהיסטורי. בעזרת כלים אלה התמודד האדם עם איתני הטבע, צד וביתר בעלי חיים, קצר ועיבד דגניים ובנה את ביתו.
שיעור זה יעסוק בכל צורות וטיפוסי כלי הצור הקדומים וילווה בהתבוננות ומגע בלתי אמצעי עם כלים אלה. לצד העיסוק בכלים עצמם, בשימוש בהם ובמקומם בעולמו של האדם הפרהיסטורי יידונו שאלות כגון האופן בו משקפים כלי הצור את השינויים בתפיסה וביכולת הקוגניטיבית של ההומינידים הקדומים וכיצד עשויים שינויים טכנולוגיים לשקף את המרקם החברתי-כלכלי של התרבויות הפרהיסטוריות.
שעור 1-3: סקירה תאורטית של שיטות העבודה הנהוגות בעיבוד, ניתוח והבנת מכלולי כלי צור.
מחומר הגלם לתוצר המוגמר – שיטות לטיפול בגוש הצור הראשוני ועד לעיצוב הכלים,
תיקונם ומחזורם.
שעור 4-5: כלים בשימוש ההומו ארקטוס – הכלים הקדומים ביותר, מאפייניהם ושימושיהם.
שעור 6: טכניקת לבלואה, האדם הנאנדרתאלי והאדם המודרני – תחכום, תכנון מוקדם
ומכלולי הצור של התקופה הפלאוליתית התיכונה.
שעור 7: מהגוש הטבעי לגרעין – שיטות שונות להפקת התוצר הרצוי. אופנים שונים של עיצוב
והכנת גושי צור מהם יופקו לאחר מכן פריטים שישמשו להכנת כלים.
שעור 8: כלי יום יום בשימוש האדם הקדמון – כלים ששמשו למגוון מלאכות.
שעור 9: מהפכת הלהבים: הכנת כלים ארוכים ומחודדים. טכנולוגיה חדשנית בעקבות צרכים
חדשים?.
שעור 10: תעשיית צור ממוזערת – כלים מיקרוליתיים והתקופה האפי פלאוליתית.
שעור 11-12: המהפכה הנאוליתית, ראשי חץ, להבי מגל וגרזנים – תעשיית הצור לאור המעבר
לחקלאות, ישיבת קבע וביות בעלי חיים.
שעור 13: תעשיות הצור של התקופה הכלקוליתית ותקופת הברונזה.
Course description
Prehistoric man started making stone tools in Africa some 2.6 million years ago. This major breakthrough, mostly considered as the first technological revolution, was the starting point of human culture and technology. We will study the characteristics of the Paleolithic and Neolithic tool production technologies of the prehistoric groups living in the Near East and beyond and focus on the correlation between biological and cultural evolution that led to our modern civilization.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת